SIMULTANO I KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

PISANO PREVOĐENJE

STRUČNO PREVOĐENJE SVIH VRSTA DOKUMENATA I TEKSTOVA SA I BEZ OVERE SUDSKOG PREVODIOCA

DOKUMENTA SA OVEROM SUDSKOG PREVODIOCA

 • UVERENJA (O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU, PREBIVALIŠTU, NEKAŽNJAVANJU,DRŽAVLJANSTVU)
 • POTVRDE (O PRIHODIMA,STANJU RAČUNA U BANCI, PREBIVALIŠTU
 • DIPLOME, SVEDOČANSTVA I PREPISI OCENA
 • IZJAVE
 • PUNOMOĆJA
 • DOZVOLE
 • IZVODI (IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, VENČANIH I UMRLIH)
 • KRŠTENICE
 • OTPUSNE LISTE
 • OBAVEŠTENJA ( O BROJU KAZNENIH POENA)
 • OSTALA LIČNA DOKUMENTA

PRAVNA I SUDSKA DOKUMENTA SA OVEROM OVLAŠĆENOG SUDSKOG PREVODIOCA

 • RAZLIČITE VRSTE UGOVORA
 • TUŽBE
 • REŠENJA
 • ODLUKE
 • ZAPISNICI
 • IZVEŠTAJI O TESTIRANJU
 • PRAVILNIK
 • APOSTIL
 • IZJAVE O OVLAŠĆENJIMA
 • OSTALA PRAVNA I SUDSKA DOKUMENTACIJA

DOKUMENTACIJE PRAVNIH LICA SA OVEROM SUDSKOG PREVODIOCA

 • IZVOD REŠENJA IZ APR-a
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
 • STATISTIČKI IZVEŠTAJI
 • BILANS STANJA I USPEHA
 • REVIZORSKI IZVEŠTAJI
 • TENDERSKA DOKUMENTACIJA
 • DOKUMENTACIJA ZA PONUDE
 • FAKTURE
 • SERTIFIKATI
 • STATUTI
 • PATENTI
 • BERZANSKI IZVEŠTAJI
 • OP OBRASCI
 • OSNIVAČKI AKTI
 • PISMO O NAMERAMA
 • OSTALA DOKUMENTACIJA PRAVNIH LICA

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA SA OVEROM SUDSKOG PREVODIOCA

 • ATEST
 • LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UZORAKA
 • POTVRDA O ISPITIVANJU KVALITETA PROIZVODA
 • POTVRDA O TEHNIČKOJ SPECIFIKACJI PROIZVODA
 • HOMOLOGACIJA VOZILA
 • GARANCIJA
 • BEZBEDNOSNI LISTOVI
 • DEKLARACIJE O USAGLAŠENOSTI
 • OSTALA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

DRUGA DOKUMENTACIJA SA I BEZ OVERE

 • PROSPEKTI
 • BROŠURE
 • SAOPŠTENJA
 • UPUTSTVA
 • WEB STRANICE
 • MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE
 • KATALOZI
 • POSLOVNA KORESPODENCIJA
 • PONUDE
 • PPT PREZENTACIJE

PREVOD PRAVNIH TEKOVINA EU

OBLASTI PREVOĐENJA

 • GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
 • PRAVO
 • MEDICINA
 • EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • MOTORI I MOTORNA VOZILA
 • BANKSARSTVO I FINANSIJE
 • NAUČNO-TEHNIČKA
 • PRIVREDNO-POSLOVNA


Kontakt

Adresa

Bul. Mihajla Pupina 10ž
lokal 19 u YUBC