Naš tim

Tina Samardžić
Founder
Sandra Kostadinovski
Financial Consultant
Sandra Šerić
Project Manager
Marija Milutinović
Office Manager
Timska.png

O nama

U maju 2011. godine, Spotter je svoje putovanje otpočeo kao jednočlana agencija za prevodilačke usluge. Ipak, kako se širio posao, širio se i Spotter tim.
Danas, mi smo četvoročlani tim, koji udruženim snagama radi ka zajedničkoj viziji.

"Sami možemo tako malo, a zajedno tako mnogo."

Hellen Keller